ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) NEDİR?

Enerji Kimlik Belgesi binaların enerji verimliliği sınıfını, binanın enerji ihtiyacını, enerji tüketimini ve yalıtım gibi özelliklerini gösteren belgedir. EKB olarak ta bilinir. Beyaz eşyalarda olduğu gibi binalarda da bir enerji sınıfı vardır. En verimli enerji sınıfı A sınıfı iken, en az verimli sınıf G sınıfıdır. Yeni yapılan binaların iskan alabilmesi için en az C sınıfı enerji kimlik belgesine (EKB) sahip olması gerekir. Eski binalarda bu şart aranmaz. 2011 yılından önce yapılan binalar eski bina, 2011 yılı ve sonrasında yapılan binalar ise yeni bina olarak kabul edilmektedir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ HANGİ BİLGİLERİ İÇERİR?

Enerji kimlik belgesi (EKB), “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içerir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALINMASI ZORUNLU OLAN BİNALAR

Enerji kimlik belgesi (EKB) aşağıdaki binalar hariç her binaya alınması zorunlu olan bir belgedir.

  1. Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,

  2.  Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,

  3.  Toplam kullanım alanı 50 m2 ’nin altında olan binalar,

  4.  Seralar, Atölyeler,

  5.  Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,

  6.  Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALINMASI KİMİN SORUMLULUĞUNDADIR?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Almak Kimin Sorumluluğundadır?

Apartman-bina yöneticileri, site yönetimi ve denetçileri, ilgili idari bina yöneticisi veya temsilcisi, işletme yetkilisi veya görevlisi enerji kimlik belgesi (ekb) alma sorumluluğunu taşır. Yöneticiler, yetkililer, İlgili idareler, sorumluluğun takip, tespit ve gereğinin yerine getirilmesi hususunda görevlidir.

Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU

Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir. Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ÇSG Bakanlığı tarafından onaylanır. Enerji kimlik belgesi yeni binaların yapı kullanım izni belgesi alabilmesi için ön şarttır.

Enerji kimlik belgesi, uygulama-tadilat veya mantolama yapılması halinde, bir yıl içinde yenilenir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ KİM TARAFINDAN HAZIRLANIR?

Enerji kimlik belgesi diğer bir adıyla ekb, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki  verilmiş uzman mühendis veya mimarlar tarafından hazırlanır. Bakanlığa ait Beptr adlı bilgisayar programında binanın mimari, elektrik, mekanik ve aydınlatma projeleri kullanılarak binanın enerji kimlik projesi çiziliir, ardından Bina yapılırken kullanılan malzemeler, ısı yalıtımı, çatı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, pencerelerin yalıtımı, aydınlatma elemanlarının sayısı ve verimliliği gibi bilgiler projeye aktarılıp, binanın enerji kimlik belgesi oluşturulur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Beptr adlı sitesine proje yüklenir ve onaylatılır.

Türkiye Enerji Kimlik Belgesi kuruluşu  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uzman sertifikası verilip enerji kimlik belgesi vermek için yetkilendirilmiştir.

ÖRNEK ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) FOTOĞRAFI

PDF1.jpg
PDF2.jpg
PDF3.jpg

0536 780 0960